Lied 09

’Avinoe sjèbasjsjaamajim - Onze Vader in de Hemel

Bekijk op YouTube

 

Download lied met gitaarakkoorden

1  ’Aavienoe sjèbasjsjaamajim jitqaddeesj Sjimchaa.
   Onze Vader in de Hemel, geheiligd zij Uw Naam.
Taavoo malchoetchaa jee‘aasèh retsoonchaa.
   Laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil worden gedaan,
Kevasjsjaamajim keen baa’aarèts, kevasjsjaamajim keen baa’aarèts …
   In de hemel, zo ook op aarde, in de hemel, zo ook op aarde …
’Aavienoe sjèbasjsjaamajim jitqaddeesj Sjimchaa.
   Onze Vader in de Hemel, geheiligd zij Uw Naam.

2  ’Èt-lèchèm choekkeenoe teen laanoe hajjoom.
   Geef ons heden, ons dagelijks brood.
Oeselach laanoe ‘al chata’eenoe kefie.
   En vergeef ons onze schulden zoals.
Sjèsoolchiem gam ’anachnoe lachoot’iem lanoe …
   Ook wij zullen vergeven, hen die ons iets schuldig zijn …
’Aavienoe sjèbasjsjaamajim jitqaddeesj Sjimchaa.
   Onze Vader in de Hemel, geheiligd zij Uw Naam.

3  ’Aavienoe sjèbasjsjaamajim jitqaddeesj Sjimchaa.
   Onze Vader in de Hemel, geheiligd zij Uw Naam.
We’al tevie’eenoe liedee nissaajoon
   En breng ons niet in verzoeking
Kie ’im challtseenoe min haaraa, kie ’im challtseenoe min haaraa …
   Maar verlos ons van het kwaad, maar verlos ons van het kwaad …
’Aavienoe sjèbasjsjaamajim jitqaddeesj Sjimchaa.
   Onze Vader in de Hemel, geheiligd zij Uw Naam.

4  ’Aavienoe sjèbasjsjaamajim jitqaddeesj Sjimchaa.
   Onze Vader in de Hemel, geheiligd zij Uw Naam.
Kie lechaa hammamlaachaa wehaggevoeraa.
   Want van U is het Koninkrijk en de kracht.
Wehattif’èrèt le‘oolmee ‘oolaamiem ’aameen …
   En de heerlijkheid van eeuwigheid tot eeuwigheid, amen …
’Aavienoe sjèbasjsjaamajim jitqaddeesj Sjimchaa.
   Onze Vader in de Hemel, geheiligd zij Uw Naam.

Lied 09 - ’Avinoe sjèbasjsjaamajim - Onze Vader.
Het lied is gebaseerd op de melodie van The Rose van Bette Midler.
De Hebreeuwse tekst en de Nederlandse vertaling is van Henk Steneker, naar Mattheus 6: 9-13.


שִׁמְךָ

יִתְקַדֵּשׁ

שֶׁבַּשָּׁמַיִם

אָבִינוּ


sjim.chaa

jit.qad.deesj

sjè.basj.sjaa.ma.jim

’Aa.vie.noe


Uw naam

hij worde geheiligd

Die (is) in de hemel

Mat 6:9 Onze Vader

כְּבַשָּׁמַיִם

רְצוֹנְךָ

יֵעָשֶׂה

מַלְכוּתְךָ

תָּבוֹא

ke.vasj.sjaa.ma.jim

re.tsoon.chaa

jee.‘aa.sè

mal.choet.chaa

taa.voo

zoals in de hemel

Uw wil

Hij zal gebeuren

Uw Koninkrijk

Mat 9:10 Zij zal komen
בָּאָרֶץ

כֵּן
baa.’aa.rèts

keen
op de aarde

zo ook

לָנוּ

תֵּן

חֻקֵּנוּ

לֶחֶם

אֶת

laa.noe

teen

choek.kee.noe

lè.chèm

’èt

aan ons

geef

heden

brood

Mat 9:11 -


 הַיּוֹם

haj.joom

de dag (dagelijks)

כְּפִי

חֲטָאֵינוּ

עַל

לָנוּ

וּסְלַח

ke.fie

cha.ta.’ee.noe

‘al

laa.noe

oe.se.lach

zoals

onze schulden

naar

ons

Mat 9:12 en vergeef

לָנוּ

לַחוֹטְאִים

אֲנַחְנוּ

גַּם

שֶׁסּוֹלְחִים

laa.noe

la.choot.’iem

’a.nach.noe

gam

sjè.sool.chiem

aan ons

onze schuldenaren

wij

ook

dat wij vergeven

כִּי

נִסָּיוֹן

לִידֵי

תְּבִיאֵנוּ

וְאַל

kie

nis.saa.joon

lie.dee

te.vie.’ee.noe

we.’al

maar

verzoeking

in handen van

breng ons

Mat 6:13 en njiet


הָרָע

מִן

חַלְּצֵנוּ

אִם


haa.raa‘

min

chall.tsee.noe

’iem


het kwaad

van

verlos ons

met

וְהַתִּפְאֶרֶת

וְהַגְּבוּרָה

הַמַּמְלָכָה

לְךָ

כִּי

we.hat.tif.’è.rèt

we.hag.ge.voe.raa

ham.mam.laa.chaa

lechaa

kie

en de heerlijkheid

en de kracht

het Koninkrijk

van U (is)

wantאָמֵן

עוֹלָמִים

לְעוֹלְמֵי’aa.meen

‘oo.laa.miem

le.‘ool.meeamen

eeuwigheden

tot eeuwigheden van