Ons cursusaanbod

Het leerjaar 2023 - 2024 is bijna ten einde. Voor het najaar van 2024 en het jaar 2025 wil Beelohiem Bijbels Hebreeuws graag het onderstaande programma bieden:

Introductieavonden Bijbels Hebreeuws - najaar 2024

In het najaar van 2024 willen we graag een aantal introductie-avonden Bijbels Hebreeuws geven enkele dorpen of steden in Nederland en (Vlaams)-België. Zo willen we in verschillende regio's mensen vertellen over het Bijbels Hebreeuws. We zijn op zoek naar kerken, of verenigingen die een geschikte ruimte hebben en mensen uit de regio kunnen uitnodigen.

Bekijk voor meer informatie de pagina Introductieavonden Bijbels Hebreeuws

Basiscursus Bijbels Hebreeuws - Live (start donderdag 9 jan 2025)

De basiscursus is bedoeld voor mensen die (zonder voorkennis) Bijbels Hebreeuws willen leren. De cursus bestaat uit 15 lessen: 15 donderdagavonden in 2025 van 19:30 – 21:30 u. (inloop vanaf 19:15 u.). De lessen vinden plaats in het gebouw van Evangeliegemeente de Wijngaard, Kanaalstraat 8, 4388 BM Oost-Souburg en zijn ook via een een Zoom-link Live te volgen. De lesstof van de cursus krijgt u per les per e-mail toegezonden. De lessen kosten € 7,50 per avond, dat is € 112,50 totaal, voorafgaand aan de cursus te voldoen.

Bekijk voor meer informatie de pagina Basiscursus Bijbels Hebreeuws - Live

Basiscursus Bijbels Hebreeuws - Online (les 1 vanaf sept 2024, daarna 1 les per 3 weken)
De basiscursus is bedoeld voor mensen die (zonder voorkennis) Bijbels Hebreeuws willen leren. De cursus bestaat uit 15 videolessen en bijbehorende lesstof in Word.  De lessen komen vanaf okt 2024 beschikbaar. Ze worden opgenomen zonder deelnemers. De links naar video's en de lesstof les 1 en 2 staan vanaf sep 2024 gratis op de website. De lesstof van de cursus krijgt u elke 3 weken per les per e-mail toegezonden. Les 3 - 15 kosten € 7,50 per avond, dat is € 97,50 totaal, voorafgaand aan de cursus te voldoen.

Bekijk voor meer informatie de pagina Basiscursus Bijbels Hebreeuws - Online

Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws - 3e jaar van 4 jaren - (start woensdag 21 september) 
De vervolgcursus is bedoeld voor mensen die de Basiscursus Bijbels Hebreeuws hebben gevolgd of die op een andere wijze voldoende ervaring met het Bijbels Hebreeuws hebben.

In de Beelohiem Vervolgcursussen Bijbels Hebreeuws maken we gebruik van het grammaticaboek en werkboek “Grammatica van het Bijbels Hebreeuws” van mevr. A.E.M.A. Vrolijk. In 4 leerjaren behandelen we van het grammaticaboek van Deel II - Vormleer en Zinsbouw, ca. 4 bladzijden per les met de bijbehorende oefeningen uit het werkboek.

 Detail van Genesis 12, behandeld in een eerder leerjaar

In 4 jaren willen we het gramaticaboek doorwerken. De globale planning is:
2022 - 2023: Deel II bladz. 59 -114, hoofdstukken 1 t/m 11.2
2023 - 2024: Deel II bladz. 115 - 183, hoofdstukken 11.2 t/m 18.5.3
2024 - 2025: Deel II bladz. 183 - 241, hoofdstukken 18.5.4 t/m 18.10.4
2025 - 2026: Deel II bladz. 241 - 300, hoofdstukken 18.10.5 t/m 21

Bekijk voor meer informatie de pagina Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws