Ons cursusaanbod

Voor het komende leerjaar 2023 – 2024  willen we graag het onderstaand programma bieden, maar in overleg is ook cursusje op maat, van ca. 2 uur, mogelijk. Voor volwassenen of voor kinderen.

Introductieavond Bijbels Hebreeuws - 14 september 2023
Op donderdag 14 september is er een gratis Introductieavond Bijbels Hebreeuws in het gebouw van Evangeliegemeente de Wijngaard, Kanaalstraat 8, 4388 BM Oost-Souburg. Aanvang 19:30 u (gebouw open 19:15 u.)
Bekijk voor meer informatie de pagina Introductieavond Bijbels Hebreeuws.

Basiscursus Bijbels Hebreeuws (start donderdag 28 september 2023)

De basiscursus is bedoeld voor mensen die (zonder voorkennis) Bijbels Hebreeuws willen leren. De cursus bestaat uit 16 lessen: elke 2 weken op donderdagavond van 19:30 – 21:30 u. (inloop vanaf 19:15 u.). De lessen vinden plaats in het gebouw van Evangeliegemeente de Wijngaard, Kanaalstraat 8, 4388 BM Oost-Souburg en zijn ook via een een Zoom-link online te volgen. De lesstof van de cursus krijgt u per les per e-mail toegezonden. De lessen kosten € 5,- per avond, vooraf te voldoen per 16 lessen.

Elke les heeft 3 onderdelen.
1. Grammatica. Lesstof van de docent. U leert alles over de Hebreeuwse letters (naam, uitspraak, translitteratie). Verder worden de bekendste voorzetsels behandeld, het lidwoord (de, het), en het voegwoord (en).
2. Het samen vertalen van een bijbeltekst (Hebreeuwse letters: naam, uitspraak, translitteratie, betekenis)
3. Het beluisteren of zingen van een Hebreeuws lied, met de Nederlandse vertaling.

Bekijk voor meer informatie de pagina Basiscursus Bijbels Hebreeuws


Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws - 2e jaar van 4 jaren - (start woensdag 21 september) 

De vervolgcursus is bedoeld voor mensen die de Basiscursus Bijbels Hebreeuws hebben gevolgd of die op een andere wijze voldoende ervaring met het Bijbels Hebreeuws hebben.

In de Beelohiem Vervolgcursussen Bijbels Hebreeuws maken we gebruik van het grammaticaboek en werkboek “Grammatica van het Bijbels Hebreeuws” van mevr. A.E.M.A. Vrolijk. In 4 leerjaren behandelen we van het grammaticaboek van Deel II - Vormleer en Zinsbouw, ca. 4 bladzijden per les met de bijbehorende oefeningen uit het werkboek.

 Detail van Genesis 12, behandeld in een eerder leerjaar

In 4 jaren willen we het gramaticaboek doorwerken. De globale planning is:
2022 - 2023: Deel II bladz. 59 -114, hoofdstukken 1 t/m 11.2
2023 - 2024: Deel II bladz. 115 - 183, hoofdstukken 11.2 t/m 18.5.3
2024 - 2025: Deel II bladz. 183 - 241, hoofdstukken 18.5.4 t/m 18.10.4
2025 - 2026: Deel II bladz. 241 - 300, hoofdstukken 18.10.5 t/m 21

Bekijk voor meer informatie de pagina Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws