Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws (2023 - 2024) 2e jaar van 4 jaren

De cursus bestaat uit 16 lessen: elke 2 weken op woensdagavond van 19:30 – 21:30 u. (inloop vanaf 19:15 u.). De lessen vinden bij mij thuis plaats, Wibautlaan 15, 4386 EC, Vlissingen en zijn via Zoom ook online te volgen. 
Bij online deelnemen: zorg voor goed internet, een laptop of pc met een HD-beeldscherm, met een camera en met een microfoon.

De lesstof van de cursus krijgt u per les per e-mail toegezonden (welke pagina's uit grammaticaboek en werkboek, welke TeNaCH tekst en welk lied).
Dit leerjaar willen uit Deel II bladz. 115 - 183, hoofdstukken 11.2 t/m 18.5.3, behandelen met de bijbehorende oefeningen.

De lessen kosten € 5,- per avond, vooraf te voldoen per 16 lessen. Dit is exclusief de ca. € 60,- van de grammaticaboeken van mevr. A.E.M.A.Vrolijk.

Wilt u zich s.v.p. aanmelden op +31613604148 of op leerhebreeuws@beelohiem.com met vermelding van naam, woonplaats, telefoonnummer, email-adres en of u  fysiek of online wil deelnemen. U kunt daar ook met uw vragen terecht.

Zie hier de links van Buijten & Schipperheijn voor informatie over en het bestellen van het grammaticaboek en het werkboek.
Elke les heeft 3 onderdelen
1. Grammatica uit het grammaticaboek en het werkboek van mevr. A.E.M.A. Vrolijk.
2. Het samen vertalen van een bijbeltekst (Hebreeuwse woorden: uitspraak, betekenis en grammaticale vorm)
3. Het beluisteren of zingen van een Hebreeuws lied met Nederlandse vertaling.

 

Planning van de lessen:
VBH-2-01 woensdag 20 september 2023
VBH-2-02 woensdag 4 oktober 2023
VBH-2-03 woensdag 18 oktober 2023
VBH-2-04 woensdag 1 november 2023
VBH-2-05 woensdag 15 november 2023
VBH-2-06 woensdag 29 november 2023
VBH-2-07 woensdag 13 december 2023
VBH-2-08 woensdag 10 januari 2024
VBH-2-09 woensdag 24 januari 2024
VBH-2-10 woensdag 7 februari 2024
VBH-2-11 woensdag 21 februari 2024
VBH-2-12 woensdag 6 maart 2024
VBH-2-13 woensdag 20 maart 2024
VBH-2-14 woensdag 3 april 2024
VBH-2-15 woensdag 17 april 2024
VBH-2-16 woensdag 15 mei 2024